Osnovna tehnička pravila pri rezidbi vinove loze

• Stvaranje što manjeg broja i što manjih rana pri rezidbi
• Rez mora biti potpuno gladak a tkiva ne smeju biti oštećenja
• Stari delovi čokota odbacuju se tako što se rezanje vrši okomito na osu čokota
• Pri rezidbi lastara na kondire, odsecanje treba vršiti na 1,5-2 cm iznad najvišeg okca i to koso sa suprotne strane okca da voda koja se stvara suzenjem ne curi na okce
• Pri rezidbi na luk takođe treba rezati okomito
• Vinova loza najbolje podnosi rane ako su raspoređene na jednoj strani stable ilikraka čokota

Osnovni ciljevi rezidbe

• Obrazovanje osnovnog oblika stable u mladim vinogradima
• Održavanje obrazovanog stabla u dugom periodu rodnosti čokota, kako bi svi njegovi delovi bili zdravi, a svi organi loze pravilno raspoređeni u prostoru
• Normiranje broja okaca, lastara i grozdova na čokotu
•Regulisanje rasta i rodnosti, usposta - vljanje i održavanje pravilnog odnosa između vegetativnog razvoja i visine prinosa
• Regulisanje kvaliteta grožđa, uspostavljanje pravilnog odnosa između visine prinosa, zrelosti i kvaliteta grožđa
• Regenerisanje starih i deformisanih stabala u cilju podmlađivanja čokota
• Uklanjanje suvih i ogoljenih delova stabla, kao i delova koji su oštećeni pod dejstvom grada, jakih mrazeva i mehaničkih povreda od mašina

U literature su obrađeni razni sistemi rezidbe i oblici čokota vinove loze u zavisnosti od ekoloških uslova i agrobioloških osobina gajenih sorti. Nije dobro čokote previše opterećivati rodom, posebno ne mlade čokote do punog plodonošenja (7 godina), da se prerano i previše ne iscrpu velikim rodom.

 

Pretraga

Prijatelji projekta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pratite nas na

Baner
Baner

Google Oglasi

Prijatelji

Baner
Baner
Baner