Sistematika šljiva

Sistematika šljiva
Filogenetski posmatrano, šljiva pripada istom rodu (Prunus) u koji spadaju i badem, breskva, kajsija, višnja, trešnja i lovorovišnja, a koji kao plod imaju koštunicu. Rod Prunus sadrži nekoliko podrodova , među kojima je i podrod Prunus, koji se dalje deli na tri sekcije: Prunus (šljive Starog Sveta); Prunocerasus (šljive Novog Sveta) i Armeniaca (kajsije).

Genus Prunus
Subgenus Prunus
Sect. Prunus
Sect Prunocerasus
Sect. Armeniaca


Podrod Prunus se od ostalih podrodova razlikuje po tome što ima usamljene terminale i lateralne pupoljke, kao i glatku košticu. Ovakvo čisto morfološko razlikovanje podrodova ima praktični značaj, ali se u novijim filogenetskim istraživanjima pokazala mala taksonomska vrednost takvih karaktera u rodu Prunus. Iz sekcije Prunus  na prostorima Balkana široko su rasprostranjene P. domestica L. (domaća šljiva), P. insititia L. (trnošljiva), P. cerasifera Ehrh. (džanarika) i P. spinosa L. (trnjina).

U 100 g šljiva nalazi se:

197-206kj ili 47-48 kcal;
84-86 g vode;
0,2 g masti;
221 mg kalijuma;
14 mh kalcijuma;
10 mg magnezijuma i
5 mg vitamina C.


Pretraga

Prijava na newsletter

Prijatelji projekta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pratite nas na

Baner
Baner

Google Oglasi

Prijatelji

Baner
Baner
Baner