Odredjivanje količine alkohola u rakijama

ODREĐIVANJE KOLIČINE ALKOHOLA U RAKIJAMA


Količina alkohola, etil-alkohola, u rakijama određuje se pomoću alkoholometra najbrže i najjednostavnije, a izražava se u zapreminskim delovima ili volumena %. Volumen % označava broj litara čistog, apsolutnog alkohola koji se nalazi u 100 l pića. Ako kažemo da je jedna rakija jaka 40 vol.% ili 40º to znači da u 100 l te rakije ima 40 litara čistog alkohola. Danas se još uvek, pogotovo na selu, jačina rakije izražava gradom, odnosno meri se u gradima. Jedan grad je približno jednak 2,5% volumena odnosno 25% volumena alkohola. Rakija od 20º je ljuta sa oko 50 volumena alkohla. Važno je napomenuti da direktno određivanje jačine rakije alkoholometrom možemo vršiti samo ukoliko je rakija bezbojna i ako joj nisu dodavana ekstraktivna sredstva za popravku punoće. To je zato što za određivanje količine alkohola u rakijama zasniva na bazi njihove specifične težine koja je niža ukoliko imaju više alkohola. Kada bi se rakiji dodavap karamel radi boje ili šećerni sirup i sl. Povećali bi se njena gustina i ona više ne bi predstavljala skoro isključivo alkoholno vodnu mešavinu.

U alučajevima kada rakija sadrži ekstraktivne sastojke, bilo one koje potiču iz drvenog suda ili one koji su joj dodati, tada se ona mora najpre, u laboratoriji, predestilisati i u dobijenom destilatu tačno odrediti pomoću alkoholometra njena jačina.

Alkoholometar koji se može kod nas kupiti po dimenzijama i izgledu je veoma sličan Ekslovom širomru. Izrađen je od stakla, vretenastog je oblika, dole proširen sa ugrađenim termometrom, a gore se sužava u staklenu cev u kojoj se nalazi skala idući odozgo najpre od 10-70 volumena 5. On je konstruisan tako da ukoliko je temperatura rakije 15ºC bilo naviše ili naniže, vrši se korekcija očitanih volumena alkohola na osnovu tabela koje se dobijaju uz alkoholometar.

Alkoholometar uronjen u rakiju koja se nalazi u staklenoj menzuri ne sme da dodiruje zidove menzure, a očitavanje volumena procenta alkohola na njemu vrši se u nivou donjeg meniskusa tečnosti, tj. na mestu gde površina tečnosti „seče“ alkoholimetar.

Detaljnom analizom rakija, određivanje alkohola, kiselina, ekstrakta, estara, alehida, viših alkohola, furfuroma, metil-alkohola i drugo, bave se enološke stanice i neke laboratorije na poljoprivrednim fakultetima.

Pretraga

Prijava na newsletter

Prijatelji projekta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pratite nas na

Baner
Baner

Google Oglasi

Prijatelji

Baner
Baner
Baner