Izbor položaja za podizanje vinograda

izbor-mesta-za-vinograd

Pri izboru položaja za podizanje vingrada mora se poći od činjenice da se vinograda mora se poći od činjenice da se vinograd podiže u rejonu, podrejonu ili vinogorju sa razvijenim vinogradarstvom ili se vinova loza prvi put uvodi u proizvodnju. U prvom slučaju mogu se iskoristiti dugogodišnja praktična iskustva koja nam služe kao osnova za orjentaciju u pogledu izbora sorata, zemljišta i položaja za podizanje vinograda.

Međutim, ako se osvajaju nove površine gde vinova loza do tada nije gajena, onda se bez prethodne studije o agroekološkim uslovima ne preporučuje podizanje vinograda, naročito ako se pođe i od činjenice da je vinova loza veoma osetljiva i na nepovoljne klimatske i zemljišne uslove. Prema tome, izbor i ocena pogodnosti jednog zemljišta, zemljišnog kompleksa ili parcele u području gde vinova loza ranije nije gajena mora se temeljiti na proveri:


A)    Agrobioloških i privredno-tehnoloških osobenosti sorata vinove loze koje se žele gajiti u datim agroekološkim uslovima;
B)    Ekoloških uslova, uslova predela, potesa, zemljišnog kompleksa ili parcela namenjenih podizanju vinograda;
C)    Mogućnosti primene agrotehničkih i meliorativnih mera radi ublažavanja štetnog delovanja nepovoljnih činilaca sredine, ukoliko je to neophodno;
D)    Mogućnosti primene savremenih agrotehničkih mera koje će omogućiti poboljšanje kvaliteta grožđa i vina i prerađevina od grožđa i vina;
E)    Mogućnosti visoko rentabilne proizvodnje grožđa i vina.
Izbor položaja za podizanje vinograda u potpunosti zavisi od činilaca kao što su ekspozicija, inklinacija i konfiguracija zemljišta.

Najbolji položaj za vinograd  

Sa stanovišta ekspozicije terena najboljim položajima smatraju se blage kose okrenute jugu ili jugozapadu. Na ovakvim položajim vinova loza najbolje uspeva. Grožđe sadrži više šećera i aromatičnih materija, bogatije je bojenim materijama, vino ima veću količinu alkohola, harmoničniji odnos između alkohola i ukupnih kiselina, a bolji su i kvalitet grožđa i vina. Osim toga, prinos grožđa je stabilniji, loza bolje sazreva, bolje podnosi niske temperature zimi i dugovečnija je.
U povoljnim klimatskim uslovima mogu se iskoristiti i položaji okrenuti jugoistoku. Pri tome se mora strogo voditi računa o izboru sorte, toplotnoj sumi osvetljenosti i drugim faktorima koji direktno ili indirektno utiču na prinose i kvalitet grožđa i vina.

Izvor: Vinogradarstvo u korak s vremenom

Pretraga

Prijava na newsletter

Prijatelji projekta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pratite nas na

Baner
Baner

Google Oglasi

Prijatelji

Baner
Baner
Baner