Agrobiološke i privredno tehničke karakteristike sorata vinove loze

agrobioloske-karakteristike-grozdja
U okviru vrste Vitis vinifera L. Sativa, domaća plemenita vinova loza ima nekoliko hiljada sorata. One se gaje u raznim delovima sveta tako da gotovo svaka vinogradarska zemlja, vinogradarski rejon, podrejon ili vinogorje imaju svoj sortiment.


U našoj zemlji prilikom rejonizacije sorata one su svrstane u grupe na osnovu glavnog načina iskorišćavanja i to:

1.    Preporučene i dozvoljene sorte za obojena vina;
2.    Preporučene i dozvoljene sorte za bela vina i
3.    Stone sorte.

Polazeći od navedenog grupisanja, a radi bolje preglednosti kao i radi štopotpunijih informacija o agrobiološkim i privredno-tehnološkim karakteristikama gajenih i perspektivnih sorata vinove loze u našoj zemlji biće prikazane samo one karakteristike sorata koje su važne za njihov izbor pri savremenom podizanju vinograda u našoj zemlji.

Preporučene i dozvoljene sorte za obojena vina svrstane su u tri grupe:
a)    Domaće i odomaćene standardne sorte;
b)    Strane standardne sorte,
c)    Perspektivne sorte,
d)    Novostvorene domaće sorte.

Po načinu iskorišćavanja, zatim po kvalitetu i ostalim obeležjima vina sorte se svrstavaju još u sledeće grupe:
a)    Sorte za visokokvalitetna – vrhunska crna i bela vina;
b)    Sorte za kvalitetna crna i bela vina i
c)    Sorte za masovna crna i bela vina.
Izvor: Vinogradarstvo u korak s vremenom

 

Pretraga

Prijava na newsletter

Prijatelji projekta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pratite nas na

Baner
Baner

Google Oglasi

Prijatelji

Baner
Baner
Baner